Solunum fonksiyonlarının Spirometri cihazı ile ölçümlenmesi; en çok nefes darlığı, hırıltılı solunum, öksürük varlığında, KOAH, astım, kalp yetmezliğinde, akciğer hastalığı yönünde risk taşıyan kişi ve grupların taranmasında, örneğin sigara içicilerinde, mesleki maruziyetlerde; genel anestezi öncesinde risk değerlendirilmesinde kullanılır.