PET/CT

Diğer tanısal görüntüleme yöntemlerine göre çok daha erken evrede kanseri ve yayılımının tespiti ile tedavi başarısını artırmaktadır. Onkoloji, kardiyoloji ve nöroloji alanındaki hastalıklara erken tanı gerçekleştirmektedir. Üç boyutlu olarak hastalığın metabolik aktivitesini ve varsa yayılımını en doğru lokalizasyon bilgisi ile elde etmektedir ve hangi tedavinin etkin olup olmadığının en erken dönemde tespitini sağlamaktadır. Hastanın cerrahi tedaviden fayda görüp görmeyeceğinin bilgisini verir. Erken tanı ve tedavi ile gereksiz uygulama (tekrarlayan biyopsiler, hastanede kalış süresinin uzaması gibi) yapılmasına engel olduğu gibi vücuttaki uzak ve gizli yayılımları tespit ederek doğru tedavini seçilmesini sağlamaktadır. PET, kanserin tüm vücut organlarına yayılımını tek incelemede gösterir.

ONKOLOJİDE PET-CT

Meme kanseri, kolorektal kanserler, mide ve özofagus tümörleri, baş, boyun tümörleri, akciğer tümörleri, lenfoma, melanoma, tiroit kanseri, jinekolojik tümörler (serviks ca., over ca.) pankreas kanseri.

NÖROLOJİ VE KARDİYOLOJİDE PET-CT

Soliter pulmoner nodül, epilepsi (cerrahi öncesi değerlendirme), alzheimer veya frontotemporal demans, kalp dokusunun canlılığını (viabilite) belirlenmesi.