Bir günlük veya daha uzun süre için hastanın üstüne tansiyon veya EKG holteri takarak uzun zaman tansiyon ve nabız ölçülür. Genellikle tansiyon yükselmelerinin hastanın yaşam tarzı ile direkt orantısı vardır. Yine aynı şekilde aritmilerde hastanan yaşam tarzına bağlı olarak belirli zamanlarda oluşurlar. Bu yüzden holter takmak muayene esnasında yakalanamayan tansiyon değerlerini (yüksek veya alçak) ve ritim bozukluklarını gösterir.