MEDICA’nın çok geniş ve en üst teknolojiye sahip cihaz parkı ve medikal kadrosu şu ana kadar bilinen check-up uygulamalar›na yeni bir boyut getiriyor. MEDICA’da check-up her hasta için özel dizayn edilmekte, kapsamlı bir tıbbi muayene sonrası laboratuvar testlerinin yanı sıra, Multislice CT, MR, Doppler ve diğer tanı yöntemleriyle birlikte uygulanmaktadır. Bilindiği gibi tüm tanı yöntemleri yerinde kullanılırsa değerlidir. Bizler de bu bilinçle sizler için çok özel check-up programları hazırladık.